Agrochemia jest kierunkiem interdyscyplinarnym, łączącym w sobie elementy nauk chemicznych oraz nauk rolniczych. Zajmuje się oddziaływaniem związków chemicznych na przebieg procesów chemicznych i biologicznych, zachodzących w glebie i roślinach oraz w hodowli zwierząt. Program studiów pozwala na zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania środowiska przyrodniczego oraz szersze poznanie oddziaływania związków chemicznych na procesy chemiczne i biologiczne zachodzące w glebie i w roślinach oraz na produkcję zwierzęcą. Zapraszamy do dalszej lektury!

Sprawdź studia na podobnych kierunkach:
Rolnictwo
Chemia


W trakcie studiów:

Przedmioty realizowane na tym kierunku to m. in.: chemia, biochemia, agroekologia i ochrona środowiska, chemia rolna, produkcja roślinna i zwierzęca, gleboznawstwo, gospodarka odpadami i technologia chemiczna w rolnictwie.

Po studiach:

Studenci Agrochemii znajdą zatrudnienie w zakładach produkujących substancje i preparaty chemiczne dla rolnictwa, w laboratoriach oraz instytucjach administracji rządowej i samorządowej związanych z rolnictwem i środowiskiem.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->