Studia Akwakultura i bezpieczeństwo żywności pozwalają na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu akwakultury ryb i innych organizmów wodnych, prawnych i ekonomicznych aspektów akwakultury, ochrony zdrowia zwierząt i człowieka w aspekcie zachowania bezpieczeństwa żywnościowego, oddziaływania akwakultury na ekosystemy naturalne oraz ochrony środowiska. W trakcie studiów słuchacze zdobywają podstawowe umiejętności oceny jakości środowiska wodnego oraz wpływu akwakultury na ekosystemy naturalne. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapraszamy do dalszej lektury!

W trakcie studiów:

Studenci Akwakultury i bezpieczeństwa żywności zdobywają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o środowisku wodnym oraz o organizmach występujących w ekosystemach wodnych, jak i z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz człowieka w aspekcie zachowania bezpieczeństwa żywnościowego. Poznają zasady chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, a także zasady sterowania tymi procesami, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa żywnościowego na każdym etapie produkcji i przetwarzania surowca. Studenci poznają również sposoby pozyskiwania i zabezpieczenia po złowieniu organizmów wodnych, a także podstawy technologii ich przetwórstwa, zdobywają wiedzę dotyczącą prawnych i ekonomicznych aspektów akwakultury i bezpieczeństwa żywnościowego oraz poznają podstawowe zasady ochrony środowiska i zasobów naturalnych.

Po studiach:

Absolwenci studiów Akwakultura i bezpieczeństwo żywności przygotowani są do podjęcia pracy w: zakładach przetwórczych, laboratoriach badawczych i kontrolnych instytucji związanych z akwakulturą, bezpieczeństwem żywnościowym i ochroną środowiska, jednostkach administracji rządowej i samorządowej różnego szczebla.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->