Starzejące się społeczeństwo wymusza potrzebę kształcenia ludzi, którzy wiedzą jak edukować dorosłych, jak wyzwalać w nich chęć samodoskonalenia, jak rozwijać w nich pasje, jak zapewnić im najlepsze warunki do funkcjonowania w zróżnicowanym środowisku. Tego wszystkiego uczy Andragogika, kierunek studiów otwarty na potrzeby ludzi dorosłych. Każdy maturzysta, pragnący w przyszłości zająć się powyższą tematyką, powinien rozpocząć studia na tym kierunku. Andragogikę studiować można na kilku uczelniach w Polsce. Wysoki poziom nauczania gwarantuje wykształcona kadra nauczycieli akademickich.
Kandydatami na te studia mogą być osoby, które dobrze zdały maturę, orientują się w problematyce nauk społecznych i humanistycznych, a także cechujący się otwartością na ludzi, chęcią niesienia pomocy potrzebującym i cierpliwością. Osoby ubiegające się o indeks muszą stanąć do rywalizacji w konkursie świadectw. Najlepsi wstąpią w szeregi studenckiej braci i zaczną studia na Andragogice. Proces kształcenia trwa trzy lata. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata. Studia można kontynuować na dowolnej uczelni pedagogicznej w kraju i po kolejnych dwóch latach nauki zostać magistrem.

W trakcie studiów:
Studenci zdobywają podstawy teoretyczne i praktyczne doświadczenie przydatne w pracy zawodowej. Studia na kierunku Andragogika kształcą między innymi w zakresie pomocy ludziom dorosłym w każdym wieku. Studenci uczą się diagnozowania problemów, z którymi borykają się ludzie dorośli, zaspokajaniu ich potrzeb edukacyjnych, rozwijaniu w nich pasji umożliwiających samorealizowanie się. Studenci andragogiki muszą dysponować szeroką wiedzą z zakresu socjologii, psychologii, pedagogiki, a nawet nauki o zdrowiu. W przyszłości przyjdzie im być może pracować z ludźmi starszymi i chorymi, czasem obarczonymi ciężkimi zaburzeniami. Dlatego też osoby po kierunku Andragogika powinny umieć radzić sobie w każdej sytuacji i dostosować się do potrzeb swoich klientów. Program praktyk zależy od uczelni, na jakiej rozpocznie się studia. Najczęściej jednak na studentów tego kierunku czekają staże i praktyki w rozmaitych instytucjach zajmujących się działaniem na rzecz osób dorosłych. Są wśród nich instytucje państwowe i prywatne z różnych branż i sektorów gospodarki. Zajęcia na Andragogice mają charakter praktyczny. Studenci zdobywają wpierw niezbędną podbudowę teoretyczną, by później móc wykorzystać ją w konkretnym działaniu podczas licznych warsztatów. Takie doświadczenie okaże się niezwykle przydatne w różnych sytuacjach życiowych.
 
Po studiach:
Absolwenci andragogiki znajdą pracę w instytucjach oświatowych skierowanych na edukację dorosłych, ale również w urzędach, mediach, prywatnych firmach edukacyjnych, ośrodkach doradztwa zawodowego, ośrodkach zdrowia i wielu innych rozmaitych miejscach, w których dorośli mogą rozwijać swoje pasje, kształcić się w przeróżnych dziedzinach wiedzy i zdobywać umiejętności, dzięki którym łatwiej im będzie funkcjonować w społeczeństwie.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->