artystyczne

Wszystkie związane z kreacją, sztuką, estetyką. Dla osób chcących pozostawić na ziemi namacalny znak swojej obecności. Znajduje się tu między innymi aktorstwo, dyrygentura, malarstwo, reżyseria, rzeźba, wzornictwo.
Decydując się na kierunek z tej grupy, zrealizujesz się artystycznie za pomocą różnych dziedzin sztuki. Studia artystyczne pozwalają młodemu uzdolnionemu człowiekowi na indywidualną kreację. Rozpoczynając jednak tego typu studia musisz mieć solidną bazę. U jednych są to godziny ćwiczeń i starań, u innych wrodzony niezaprzeczalny talent. Połączenie obu opcji jest mile widziane i przynosi największe efekty.
Studia aktorskie nie są zwykle prowadzone w systemie dwustopniowym, ale podczas jednolitych studiów magisterskich. Aktorstwo uważane jest za jeden z najbardziej wszechstronnych kierunków kształcenia, który daje możliwość rozwijania talentu tanecznego, wokalnego i wielu innych. Zastanów się, czy poza chęcią zostania aktorem masz w sobie specyficzne talenty, których studia te wymagają. Należą do nich dobra dykcja, twórcza wyobraźnia, świetna pamięć, wrażliwość i umiejętność koncentracji oraz brak obaw przed publicznością. Zapraszamy do lektury!

Studia te adresowane są do osób, które interesują się zdobyciem wiedzy, pozwalającej na upowszechnianie kultury w środowisku lokalnym oraz publicznych placówkach oświatowych. Dobrego animatora kultury musi cechować twórczość, tolerancyjność, logiczne myślenie, opanowanie oraz świetny kontakt z ludźmi. Na co mogą liczyć kandydaci na ten kierunek studiów? Poznają podstawy zarządzania i finansowania kultury, zdobędą umiejętności w zakresie pozyskiwania funduszy krajowych i europejskich na rozwój instytucji kultury i działalność statutową. Czytaj więcej!

Kim jest architekt? Aby odpowiedzieć na to pytanie sięgnijmy do pochodzenia słowa "architektura". Wywodzi się ono z języka greckiego, co jest pośrednim argumentem na rzecz bardzo długich tradycji i korzeni architektury, która była uprawiana setki, a nawet tysiące lat przed Chrystusem. Pierwsza część tego słowa może być przetłumaczona jako "pierwszy", "najważniejszy", czy "główny". Druga to odwołanie do wznoszenia, budowania, ciesielstwa, czy procesu górotwórczego. Architekt jest zatem pierwszym na budowie, po części zgadza się to z dzisiejszym stanem rzeczy.

Kim jest architekt krajobrazu? Można powiedzieć, że jest to osoba, która współpracuje z urbanistami, architektami, konstruktorami oraz inżynierami projektującymi i wykonującymi obiekty infrastrukturalne, w celu przekształcania różnego rodzaju przestrzeni. Architekt krajobrazu dba o osiągnięcie harmonii przyrody i zastanego otoczenia z wyglądem budowli i obiektów wznoszonych przez człowieka. Dzięki pracy architektów przestrzeni, osiągamy możliwość życia w coraz piękniejszym otoczeniu, przestrzeń miejska staje się coraz bardziej przyjazna dla mieszkańców.

Architektura jest dziedziną, która wymaga zestawu dość specyficznych predyspozycji, dość rzadko obserwowanych u jednego człowieka. W zasadzie tylko osoby obdarzone zdolnościami matematycznymi, technicznymi i inźynieryjnymi oraz utalentowane plastycznie, obdarzone nieskrępowaną wyobrażnią i kreatywnością, mogą dąźyć do uzyskania tytułu zawodowego architekta wnętrz. Studia na tym kierunku nie naleźą do łatwych, a obrona pracy dyplomowej jest bardzo powaźnym wyzwaniem. Warto zatem dobrze rozwaźyć wybór tej drogi zawodowej. Aby zyskać podstawowe informacje o Architekturze wnętrz, zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania!

Osoba planująca rozpocząć studia kierunku Artystyczna grafika komputerowa, powinna posiadać twórczy umysł, umiejętność zestawiania kolorów, wyczucie kompozycji oraz umiejętność biegłego posługiwania się komputerem. Artystyczna grafika komputerowa to nowoczesny kierunek studiów, który powołano, aby sprostać gorącym wyzwaniom współczesności. W dobie szybkiego rozwoju i upowszechniania się technologii informatycznych istnieje wyrażna potrzeba kształcenia fachowców o szczególnie wysokich kwalifikacjach. Chodzi o współczesnego grafika - projektanta, który połączy wiedzę i kreatywność artystyczną z umiejętnością posługiwania się nowoczesnym i potęźnym narzędziem jakim jest komputer z bogatym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem. Artystyczna grafika komputerowa stanowi pomost pomiędzy grafiką artystyczną, a uźytkową grafiką komputerową.

Kierunek ten daje możliwość zdobycia wiedzy specjalistyczną dotyczącą dość niewielkiej, choć bardzo istotnej gałęzi przemysłu jaką jest produkcja ceramiczna. To kierunek interdyscyplinarny dający wykształcenie typowo techniczne pozostając jednocześnie ofertą bogatą w przedmioty artystyczne. Studia z zakresu ceramiki są nietypowym połączeniem - z jeden strony to kierunek o charakterze artystycznym, a z drugiej pojawiają się tam elementy z zakresu przedmiotów technicznych. Zastanawiasz się, jak dostać się na ten kierunek studiów? Czytaj dalej!

Kandydat na ten kierunek powinien być osobą posiadającą umiejętności organizacyjne oraz przywódcze, gdyż musi sprawnie zarządzać i zsynchronizować grupę muzyków, w celu osiągnięcia jak najlepszego efektu końcowego. W zawodzie tym bardzo ważny jest dobry słuch. Dyrygentura to kierunek muzyczny, dlatego umiejętność gry na instrumencie oraz doświadczenia zdobyte w szkole muzycznej może okazać się kluczowe. Prawie połowa przedmiotów, i co za tym idzie również egzaminów, ma charakter praktyczny. Jak dostać się na Dyrygenturę? Aby dowiedzieć się więcej, czytaj!

Studia mają na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności aktywnego twórcy, uczestnika kultury współczesnej, animatora, nauczyciela w zakresie edukacji muzycznej. Jest to kierunek bardzo twórczy i tacy właśnie powinni być kandydaci. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej to kierunek studiów dla osób, które chcą ukończyć kierunek artystyczny, jednak z drugiej strony zdobyć też określone kwalifikacje do wykonywania zawodu. Po studiach absolwenci posiadają uprawnienia do nauki w szkołach. Na studiach ćwiczy się grę na instrumentach i śpiew.

Uczelnie oferujące ten kierunek poszukują kandydatów wykazujących się uzdolnieniami plastycznymi i kreatywnością. Egzaminy wstępne weryfikują umiejętności kandydatów, obowiązkowe jest wykonanie pracy plastycznej - rysunku, obrazu bądź rzeźby. Kandydatów obowiązuje również tradycyjny konkurs świadectw maturalnych, preferowane przedmioty to przede wszystkim przedmioty humanistyczne, szczególnie historia sztuki. Na Edukacji artystycznej w zakresie sztuki plastycznej nie ćwiczy się tylko rysunku, ale również malarstwo, grafikę, a nawet rzeźbę.

Kierunek Film i sztuki audiowizualne przeznaczony jest dla osób, które chcą zdobyć wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu aktorstwa, reżyserstwa, produkcji filmowej, reklamowej i telewizyjnej oraz sztuki operatorskiej. Studia na tym kierunku organizowane są między innymi przez Społeczną Akademię Nauk w Warszawie. Główny nacisk położony został na zdobycie przez studentów umiejętności praktycznych oraz solidnego wykształcenie zawodowego. Spora część zajęć dotyczy organizacji produkcji filmowej oraz telewizyjnej, ale także historii tego przedsięwzięcia.

Studia mają na celu pogłębienie wiedzy aktywnego twórcy, uczestnika kultury współczesnej, animatora, nauczyciela w zakresie edukacji muzycznej. Jest to kierunek bardzo twórczy i tacy właśnie powinni być kandydaci. Filmoznawstwo to kierunek dla osób interesujących się sztuką filmową, które chciałyby pogłębić swoją wiedzę o filmie i kulturze medialnej. Należy pamiętać, że nie tylko o zainteresowania chodzi – student jak nikt inny potrafi przeprowadzić krytyczną analizę dzieła filmowego, dzięki nabytym umiejętnością i znajomości historii każdego zagadnienia filmowego.

"Pstryk", "pstryk", "pstryk" - seria z szybkostrzelnego działa umiejscowionego tuż za wybiegiem i zdjęcie gotowe. Niby nic trudnego, lecz żeby "strzelać" w tak profesjonalny sposób trzeba lat praktyki i dobrych studiów, najlepiej na kierunku Fotografia. Co wyróżnia te studia? Przede wszystkim wolność wyrażania siebie w bardzo prosty sposób. Wystarczy urządzenie zaopatrzone w obiektyw, spust, soczewki, trochę elektroniki, nieco umiejętności, odrobina szczęścia i już można dawać upust wyobraźni. Studiowanie na kierunku Fotografia to przyjemność połączona z ciężką pracą.

Grafika, w znaczeniu tradycyjnym, jest techniką plastyczną, która obejmuje twórczość cechującą się moźliwością łatwego powielania, przy uźyciu stworzonej przez artystę formy. W muzeach z pewnością wielokrotnie spotkaliście się z akwafortami, miedziorytami, linorytami i drzeworytami. Tradycyjne techniki graficzne nie są martwe, pomimo tego obok nich wyrosła na końcu ostatniego stulecia olbrzymia gałąż sztuk plastycznych, w postaci grafiki komputerowej. Nie wymaga ona materialnej formy przeznaczonej do powielania, choć moźna pewnie powiedzieć, źe jej funkcje pełni cyfrowy plik.

Student kierunku Grafika warsztatowa uzyska podczas studiów ogólną wiedzę dotyczącą tworzenia dzieła graficznego. Pozna również podstawowe zagadnienia dotyczące technologii i warsztatu graficznego, a także obsługi graficznych programów komputerowych. Posiądzie podstawową wiedzę dotyczącą ogólnych założeń konstruowania komunikatu wizualnego oraz dotyczącą prezentowania i wystawiania zarówno dzieła jak i projektu graficznego. Uzyskana wiedza umożliwi słuchaczowi łączenie osiągnięć zdobytych na różnych polach kreacji graficznej oraz innych dyscyplin sztuki.

Kierunek ten jest idealny dla do osób zainteresowanych grafiką, multimediami, nowoczesnymi technologiami oraz szeroko rozumianą sztuką. Student nabędzie podstawy praktyczne i teoretyczne tworzenia gier komputerowych ze szczególnym naciskiem na aspekty praktyczne jak i artystyczne. Aby dostać się na ten kierunek studiów, należy już na etapie rekrutacji wykazać się zdolnościami plastycznymi oraz niezwykła kreatywnością. Zastanawiasz się jakie zagadnienia są omawiane w ramach programu studiów? Jeśli chcesz wiedzieć więcej zapraszamy do dalszej lektury!

Historia sztuki, to nauka o przeszłości, zajmuje się badaniem sztuki, studiami nad różnymi epokami i stylami oraz analizą porównawczą różnych okresów w sztuce. Wiedza zgromadzona w tej dziedzinie jest niezwykle obszerna i pewnie nie starczyłoby życia człowieka, na poznanie wszystkich zagadnień, które rozpatrywane były na terenie tej dziedziny. Mimo tego, studia w zakresie historii sztuki mają swoją wartość. Ich absolwent jest kompetentnym ekspertem i znawcą materialnych wytworów kultury minionego czasu. Zna nie tylko najwybitniejsze dzieła sztuki, z różnych okresów i epok historycznych.

Zawód: muzyk; Wykształcenie: wyższe; Kierunek: instrumentalistyka; Instrument: Gitara. Taką etykietę zawodową i wpis do CV zyskuje absolwent kierunku Instrumentalistyka akademii lub uniwersytetu muzycznego. Co można robić po takich studiach? Do osiągnięcia satysfakcji zawodowej nie wystarczy przecież dyplom potwierdzający artystyczne wykształcenie. Jeżeli jesteś ciekawy, jak studiuje się instrumentalistykę, zapraszamy do dalszej lektury. Dlaczego warto rozpocząć ten kierunek studiów? Jeśli chcesz wiedzieć więcej zapraszamy do dalszej lektury!

Intermedia są stosunkowo młodym i zdecydowanie unikatowym kierunkiem. Studia w tym zakresie przygotowują do samodzielnego uprawiania twórczości artystycznej oraz do rozwijania refleksji nad współczesną sztuką. Łączą w sobie elementy sztuk pięknych oraz współczesne wątki medialne. Zdecydowanie są to studia dla osób, które mogą pochwalić się wieloma talentami i różnymi zainteresowaniami. Jeśli faktycznie jesteś artystyczną duszą i chcesz nabyć kompetencje, które wykorzystasz wedle własnych upodobań – to intermedia może być strzałem w dziesiątkę!

Kierunek ten jest idealny dla tych, których pasją jest muzyka i są przekonani, ze swoje życie zawodowe chcą właśnie związać z tą dziedziną. Zakres studiów obejmuje zarówno przedmioty teoretyczne jak i zajęcia praktyczne z gry na instrumencie muzycznym i śpiewu. Kandydaci na ten kierunek powinni odznaczać się dużą wrażliwością artystyczną, odpornością na stres i krytykę, a także posiadać doskonały słuch. Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę jako kompozytorzy, aranżerzy, instrumentaliści oraz wokaliści. Zainteresowanych zapraszamy do lektury!

Celem tych studiów na kierunku Obraz multimedialny jest wykształcenie doświadczonych operatorów obrazu, którzy będą umieli stanąć za kamerą, zmontować obraz w komputerze, nadać kolorytu starym filmom, wzbogacić produkcje audiowizualne w efektowne efekty specjalne, itp. Kandydaci muszą zaprezentować własny dorobek twórczy przed komisją rekrutacyjną. W teczce powinny znaleźć się prace osobiście zrealizowane. Mogą nimi być na przykład: rysunki, fotoscenariusze, etiudy, filmy krótkometrażowe, prezentacje multimedialne. Studia trwają 3 lata, czyli 6 semestrów.

Kierunek ten jest idealny dla tych, których pasją jest muzyka i są przekonani, ze swoje życie zawodowe chcą właśnie związać z tą dziedziną. Zakres studiów obejmuje zarówno przedmioty teoretyczne jak i zajęcia praktyczne z gry na instrumencie muzycznym i śpiewu. Kandydaci na ten kierunek powinni odznaczać się dużą wrażliwością artystyczną, odpornością na stres i krytykę, a także posiadać doskonały słuch. Jest to kierunek idealny dla osób, których pasją jest muzyka oraz posiadają bardzo dobry słuch. Zainteresowany? W takim razie czytaj dalej!

Współczesna konserwacja i restauracja dzieł sztuki jest dziedziną nauki i sztuki jednocześnie. Uprawianie tej dziedziny wymaga od studentów umiejętność łączenia nauki i sztuki , wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych, umiejętności manualnych oraz dużego zmysłu artystycznego. Jest to kierunek dla osób interesujących się sztuką, skrupulatnych i cierpliwych. Absolwenci tego kierunku ma możliwość pracy jako samodzielny twórca, realizujący się w pracy artystycznej i naukowej. Jakie przedmioty należy zdać, aby dostać się na ten kierunek studiów? Czytaj dalej!

Dla absolwenta studiów malarskich możliwe są w zasadzie trzy ścieżki zawodowe: kariera naukowa i dydaktyczna, realizacja malarskich aspiracji i zaistnienie na rynku sztuki oraz zmiana zawodu. Każda z tych opcji może funkcjonować w połączeniu z innymi. Bardzo rzadko absolwent malarstwa wybiera jedną drogę, jednocześnie wystrzegając się innych. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o studiach malarskich, zapraszamy do dalszej lektury. Nie jest to prosta droga - najpierw kandydata czeka walka o indeks, a później wymagające studia. Zapraszamy do lektury!

Jest to kierunek dla tych, którzy którzy interesują się współczesną rzeczywistością medialną, sztukami wizualnymi, teatrem, sztukami performatywnymi, nowymi mediami oraz wszelkimi innymi eksperymentalnymi formami komunikacji. W ramach studiów można rozwinąć te zainteresowania i uzyskać profesjonalne kompetencje. Studia na kierunku Montaż filmowy umożliwiają studentom zdobycie wiedzy związanej z montażem obrazu i dźwięku w filmie i telewizji. Studenci zapoznają się z technikami obróbki tradycyjnej i cyfrowej materiału filmowego. Chcesz wiedzieć więcej?

Studia z musicalu pozwalają rozwinąć talenty wokalne, aktorskie czy też taneczne. Jest to kierunek idealny dla osób, które są uzdolnione artystycznie oraz mają dobry słuch muzyczny i nienaganną dykcję. Kandydat na ten kierunek powinien charakteryzować się duża odpornością psychiczną, gdyż zawód ten wiąże się z umiejętnością reagowania na krytykę oraz trwającą czasem wiele godzin pracą w trudnych warunkach. Oprócz tego spora część organizowanych zajęć obejmuje historię oraz rozwój musicalu, dlatego absolwent staje się specjalistą w tej dziedzinie.

Studia na kierunku Muzyka sakralna mają na celu zaznajomienie z dziedzinami ściśle związanymi z twórczością kościelną. Student tego kierunku zdobędzie wiedzę z teorii i praktyki dyrygowania chórem, pozna chorał gregoriański oraz prawodawstwo muzyki liturgicznej. Kandydat na ten kierunek powinien mieć dobry słuch muzyczny, mile widziana będzie z pewnością również umiejętność gry na instrumencie. Jakie przedmioty są realizowane w ramach programu studiów i czego uczą się studenci na kierunku Muzyka sakralna? Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do lektury!

MMuzykologia jest typowo artystycznym kierunkiem studiów, umożliwiającym zdobycie wiedzy o muzyce, jej historii,estetyce, gatunkach i stylach muzycznych. Kandydaci na ten kierunek powinni mieć dobry słuch muzyczny oraz posiadać takie cechy charakteru jak: cierpliwość i sumienność. Czym wyróżniają się studia na tym kierunku? Jakie przedmioty należy zdawać na maturze? Czy kandydatem na muzykologię musi posiadać wykształcenie muzyczne, zdobyte w szkole muzycznej? Czy można nauczyć się na muzykologii śpiewu i gry na instrumencie od postaw? Zapraszamy do lektury!

Muzykoterpia zajmuje się leczeniem dźwiękiem i muzyką. Jest dziedziną naukową u podstaw, której leży holistyczna koncepcja człowieka i jego zdrowia. Studenci tego kierunku zapoznają się z technikami muzykoterapeutycznymi, poznają metody wczesnego diagnozowania i pomocy przy użyciu Poznają nie tylko nie tylko same metody leczenia, ale również podstawy psychologii, diagnozowania schorzeń oraz etyki. To świetna propozycja dla osób, które studiują lub ukończyły już takie kierunki jak: pedagogika przedszkolna, pedagogika specjalna, nauczanie przedszkolne.

Kultura bywa określana jako ogół materialnych i niematerialnych wytworów ludzkości. Mniej naukowa, ale zarazem o wiele więcej mówiąca definicja stanowi, że "kultura to przeszłość, żyjąca w teraźniejszości". Świadectwa dziejów wymagają ochrony. Kruche i nietrwałe zabytki kultury materialnej odżywają na nowo w rękach konserwatorów, muzealników i specjalistów w zakresie ochrony dóbr kultury. Ktoś w końcu musi zadbać o to, aby przeszłość była znana jak najdłużej. Jeśli zamierzasz studiować ten kierunek, koniecznie zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania. 

Kierunek ten jest idealny dla osób, które interesują się sztuką filmową i ich marzeniem jest praca przy produkcji filmowej i telewizyjnej. Studia te pozwolą na zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomicznych, technicznotechnologicznych, prawnych i artystycznych problemów funkcjonowania kinematografii i mediów. Połączenie wiedzy o praktycznym wymiarze spotka się oczywiście z takimi zagadniemi jak: historia produkcji filmowej i telewizyjnej, historia filmu czy technologiczne rozwiązania stosowane na przestrzeni ostatnich dekad. Zapraszamy do dalszej lektury!

Projektant grafiki wykonuje pracę przy użyciu komputera i specjalistycznych aplikacji. Ten kierunek studiów jest idealny dla osób, które są uzdolnione plastycznie oraz szybko przyswajają umiejętności komputerowe. Potrzebna jest też wszechstronność i orientacja w różnych dziedzinach twórczości wizualnej - grafice, malarstwie, projektowaniu przemysłowym, animacji filmowej. Zawód ten jest związany z wszelką formą prezentacji i informacji wizualnej, z opracowywaniem logo, ilustracji, typografii, kaligrafii czy opakowań. Zapraszamy do dalszej lektury!

Kierunek ten to nauka praktycznych zagadnień związanych z pracą między innymi: operatora, reżysera, montażysty, scenarzysty, scenografa i kierownika produkcji, a także realizacji prac fotograficznych z zakresu reklamy, reportażu, fotografii kreacyjnej, klasycznej i cyfrowej, oraz integracji w obraz. To świetna propozycja dla osób, które w przyszłości chciałby rozpocząć interdyscyplinarny kierunek artystyczny, który nie determinuje dalszej drogi rozwoju, ale jest jej świetnym początkiem. Jakie przedmioty są realizowane w ramach programu studiów?

Słowo reżyser pochodzi z francuskiego i z łaciny od czasownika rządzić i wybierając kierunek reżyserski nauczysz się rządzić tak, aby zrealizować sztukę teatralną, film czy program telewizyjny. Nauczysz się jak skutecznie inspirować współtwórców - aktorów i innych członków zespołu realizacyjnego, jak nimi zarządzać i wymagać tak, aby zrealizować swoją koncepcję artystyczną. Nie da się ukryć, że studia na tym kierunku do łatwych nie należą, a sama rekrutacja stanowi spore wyzwanie. Oprócz tradycyjnego konkursu świadectw, należy przedstawić portfolio.

Kierunek ten dostarcza wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej z zakresu szeroko rozumianej realizacji dźwięku - cennego doświadczenia z zakresu pracy w studiu nagraniowym, w radiu, dla potrzeb telewizji oraz techniki scenicznej - nagłośnienia koncertów i imprez plenerowych. Kandydat na ten kierunek powinien być uzdolniony muzycznie, cechować się wyobraźnią dźwiękową oraz mieć refleks i podzielność uwagi. Dobry i wyczulony słuch to warunek konieczny. Dlaczego warto i jakie przedmioty są realizowane w ramach programu studiów? Zapraszamy do lektury!

Reżyseria i produkcja gier wideo to nowatorskie studia skierowane do pasjonatów gier komputerowych, których bardziej niż sama rozgrywka fascynuje proces ich powstawania. Od kandydatów zainteresowanych nauką na tym kierunku oczekuje się umiejętności przelewania myśli na papier, zdolności interpersonalnych, znajomości branży gier wideo, bujnej wyobraźni oraz wiedzy z zakresu informatyki oraz nauk społecznych. Rekrutacja na Reżyserię i produkcję gier wideo najczęściej przyjmuje postać rozmowy kwalifikacyjnej. Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj dalej!

Student Rytmiki nabędzie kwalifikacje w zakresie komponowania ruchu, improwizacji ruchowej, a także akompaniamentu do zajęć ruchowych. Kandydat na ten kierunek musi posiadać dobry słuch muzycznym, być osobą kreatywną i charyzmatyczną. Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w różnego rodzaju instytucjach, które prowadzą kierunek rytmika np. w akademiach muzycznych, wyższych szkołach teatralnych i filmowych czy też średnich szkołach muzycznych. Kto ma szanse dostać się na ten kierunek studiów? Aby dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszamy do lektury!

Studia na tym kierunku pozwolą zdobyć studentom wiedzę i profesjonalne umiejętności warsztatowe do realizacji dzieła sztuki rzeźbiarskiej w rozumieniu realistycznym i abstrakcyjnym. Dostarczą wiedzy z zakresu oceny wartości plastycznych oraz umiejętności werbalnego określenia problemów artystycznych. Kandydat na ten kierunek powinien być uzdolniony plastycznie oraz posiadać zdolności manualne. Jeśli jesteś człowiekiem z wizją i chciałbyś się spełniać artystycznie, być może studia na kierunku rzeźba będą dla Ciebie idealne? Zapraszamy do lektury!

Scenograf to bliski współpracownik reżysera. Uczestniczy w próbach teatralnych, jest obecny na planie filmu czy programu telewizyjnego. Należy do czołówki realizacyjnej spektaklu lub filmu. Scenografia to bardzo określone studia o wąskie specjalizacji, więc zanim złożysz dokumenty, koniecznie dowiedz się jaki program studiów jest realizowany oraz w jaki sposób przebiega proces rekrutacyjny. Dlaczego warto wybrać ten kierunek studiów? Aby dowiedzieć się więcej, koniecznie zapoznaj się z dalszą częścią artykułu o studiach na kierunku scenografia.

Są to studia dla tych, którzy już wiedzą, że ich powołaniem i przeznaczeniem jest pisanie dla filmu. Studia na tym kierunku dają szansę na zdobycie wiedzy i doświadczenia zawodowego, a także na zbudowanie własnej świadomości scenariopisarskiej. Kandydat na ten kierunek powinien posiadać talent pisarski oraz nowatorskie spojrzenie na otaczający go świat. Kreatywność, nieszablonowy sposób opisywania oraz wielką wrażliwość. Scenopisarstwo, jak każdy artystyczny kierunek, wymaga najpierw od kandydata, a później od studenta wytrwałości w dążeniu do celu.

Studia na tym kierunku kładą główny nacisk na wykształcenie absolwenta świadomego roli współczesnych mediów elektronicznych, przystosowanego do funkcjonowania w obszarze działań związanych z ich autorskim i użytkowym wykorzystaniem. Kandydat na ten kierunek powinien posiadać talent w jednej z dziedzin stuki np. w malarstwie, filmie czy też rysunku. Aby dostać się na ten kierunek studiów należy dobrze zdać egzaminy maturalne, głównie te z przedmiotów humanistycznych: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, a także z języków obcych.

Sztuka rejestracji obrazu jest kierunkiem unikatowym. Studenci zapoznają z tradycyjnymi i nowymi technikami rejestracji obrazu. Zdobędą wiedzę i doświadczenie zarówno w pracowniach klasycznej fotografii i animacji oraz pracowniach komputerowych i multimedialnych. Kandydaci na ten kierunek powinni być uzdolnieni plastycznie, przyda się również wyobraźnia i zmysł artystyczny. Co zdawać na maturze? Praktycznie żaden z prowadzonych przedmiotów w szkole nie łączy się z tym, co obejmuje program zajęć, natomiast z pewnością przyda się znajomość sztuki i kultury.

Jest to kierunek, adresowany do tych, których pasją jest taniec. Są członkami zespołów tańca nowoczesnego, uprawiają gimnastykę artystyczną czy też taniec na lodzie. Chcieliby rozwinąć swoje talenty pod okiem profesjonalnych choreologów, teatrologów, reżyserów oraz znanych tancerzy. W toku zajęć teoretycznych a zwłaszcza praktycznych absolwent nabywa umiejętności w zakresie poszczególnych rodzajów tańca: klasycznego, narodowego i ludowego, towarzyskiego oraz nowoczesnego. Jeśli jesteś artystyczną dusza, która jednocześnie jest uzależniona od sportu, spróbuj z tańcem!

Jest to kierunek studiów, dla tych którzy interesują się modą i marzą o tym, aby projektować ubiór. Kandydaci na ten kierunek powinni być uzdolnieni plastycznie i manualnie. Studenci tego kierunku zdobędą wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. Prześledzą historię mody oraz zrozumieją procesy i uwarunkowania dotyczące wzornictwa. Jeśli więc próbowałeś lub próbowałaś już swoich sił w szyciu i projektowaniu w domowym zaciszu, może czas sprawdzić swoje umiejętności przed znawcami tej branży? Jakie przedmioty zdawać na maturze i jaki jest program studiów?

Śpiewasz niemal codziennie? Lubisz tak wyrażać to, co czujesz? Wszyscy dookoła mówią, że masz świetny głos? Słyszysz więcej niż reszta ludzi? W takim razie szlifuj swój talent! W czasie studiów na tym kierunku student zdobędzie wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie wokalistyki, umożliwiającą pracę sceniczną, estradową i koncertową. Kandydaci na ten kierunek powinni być uzdolnieni wokalnie oraz mieć dobry słuch muzyczny. Jak dostać się na te studia? Czy należy mieć wykształcenie muzyczne? Gdzie można studiować wokalistykę? Zapraszamy do lektury!

Bardzo wiele przedmiotów codziennego użytku nie mogłoby zostać wyprodukowanych, gdyby nie osoby odpowiedzialne za projekt warstwy wizualnej, na który składają się między innymi: forma, kolor, czy faktura. Dotyczy to nie tylko przedmiotów o charakterze użytkowym, ale także różnego rodzaju opakowań oraz samych produktów. Choć studia na kierunku Wzornictwo nie są hitem ostatnich lat, warto jednak pamiętać, że pracy dla designerów z pewnością nie zabraknie. Można spotkać opinie analityków, w myśl których liczba miejsc pracy w tym zawodzie będzie stale rosnąć.

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->