Już najstarsze cywilizacje interesowały się właściwościami ciał niebieskich, dlatego astronomię można uznać za jedną z najstarszych nauk. Zajmuje się ona badaniem ciał niebieskich (np. gwiazd, planet, komet, mgławic, gromad i galaktyk) oraz zjawisk, które zachodzą poza Ziemią, jak również tych, które oddziałują w jej atmosferze, wnętrzu lub na powierzchni, a są pochodzenia poza planetarnego (np. neutrina, wtórne promieniowanie kosmiczne). Astronomia skoncentrowana jest na fizyce, chemii, meteorologii i ruchu ciał niebieskich, zajmuje się także powstaniem i ewolucją Wszechświata.
W trakcie studiów

Przedmioty realizowane na tym kierunku to m.in.: podstawy fizyki, teoretyczna fizyka klasyczna i kwantowa, postawy astronomii, astronomia obserwacyjna, fizyka układów planetarnych, budowa i ewolucja gwiazd, fizyka gwiazd i galaktyk, wstęp do fizyki Słońca, fizyka atmosfer gwiazdowych, mechanika nieba, astronomia galaktyczna i pozagalaktyczna, astrofizyka współczesną, algebra, rachunek różniczkowy i całkowy, statystyka, metody numeryczne, programowanie.

Po studiach

Absolwenci studiów na kierunku Astronomia mogą być zatrudnieni:
  • jako specjaliści w ośrodkach badawczych,
  • jako osoby zajmujące się popularyzacją zagadnień astronomii, np. w planetariach,
  • jako nauczyciele fizyki i astronomii w placówkach oświatowych różnych szczebli,
  • jako specjaliści na stanowiskach związanych z obsługą komputerów i systemów komputerowych,
  • w dziale naukowo-edukacyjnych w gazecie, stacji radiowej, telewizji,
  • na stanowiskach związanych z projektowaniem, produkcją, obsługą i konserwacją nowoczesnych urządzeń nawigacyjnych, obserwacyjnych, pomiarowych, diagnostycznych i teletransmisyjnych.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->