W dobie nowoczesnych technologii produkcja żywności wymaga zastosowania specjalistycznej wiedzy z zakresu nie tylko biologii i chemii, ale także informatyki, czy nauk technicznych. Naprzeciw tym wymaganiom wychodzi kierunek studiów Bioinżynieria produkcji żywności. Jest to kierunek interdyscyplinarny, łączący w sobie różnorodne dyscypliny naukowe, dające niezwykle bogatą wiedzę, cenne umiejętności i kompetencje społeczne. By dostać się na Bioinżynierię produkcji żywności należy mieć bardzo dobre świadectwo maturalne i jak najwyższe oceny z biologii, chemii i matematyki.

W trakcie studiów:
Dominującymi przedmiotami są: matematyka, biologia, chemia oraz ich pochodne. Studenci zgłębiają również zagadnienia dotyczące ekonomii, prawa czy zarządzania. Studia mają więc charakter interdyscyplinarny, gdyż zapewniają wielokierunkowy rozwój. Dzięki studiowaniu Bioinżynierii produkcji żywności studenci wiedzą jak produkować żywność z surowców pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego, jak ją przechowywać i w jaki sposób nią gospodarować. Poza tym studentom przekazuje się bardzo gruntowną wiedzę o hodowli zwierząt i zarządzaniu przedsiębiorstwami produkującymi żywność. Dużo miejsca w trakcie studiów poświęca się na prawne aspekty produkcji żywności, głównie kontrolę jakości i bezpieczeństwo zdrowotne. Studenci Bioinżynierii produkcji żywności opanowują nie tylko specjalistyczną wiedzę, ale także nabywają wiele bardzo przydatnych umiejętności zarówno zawodowych jak i społecznych. Jedną z najważniejszych jest płynne posługiwanie się językiem angielskim ułatwiające kontakty z zagranicznymi rynkami zbytu.
 
Po studiach:
Absolwenci Bioinżynierii produkcji żywności mogą znaleźć pracę np. w laboratorium badawczym, zajmując się przyznawaniem produktom żywnościowym certyfikatów jakości i bezpieczeństwa. Dzięki temu mogą one trafiać na półki sklepowe. Bioinżynierów poszukuje się w całym sektorze spożywczo - przetwórczym, w zakładach przetwórczych lub firmach produkujących żywność. Pracują oni jako doradcy do spraw produkcji żywności, dbają o zapewnienie właściwych warunków ich przechowywania, szkolą personel, itp. Osoby kończące Bioinżynierię produkcji żywności znajdą pracę także w administracji rządowej i samorządowej. Najczęściej zajmują stanowiska ekspertów do obsługi baz danych i wyszukiwania różnych informacji z zakresu produkcji żywności.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->