Na kierunku Chemia kryminalistyczna studenci otrzymują podstawową wiedzę ze wszystkich dziedzin chemii oraz zapoznają się z większością metod i procedur badawczych stosowanych współcześnie w naukach chemicznych i pokrewnych. Dodatkowo uzyskują również wiedzę w zakresie technik śledczych jak i metod analitycznych stosowanych we współczesnej kryminalistyce.

W trakcie studiów:
Zakres tematyczny programu studiów na kierunku Chemia kryminalistyczna:
- Chemia analityczna
- Chemometria i biometria
- Analiza radiometryczna
- Toksykologia
- Wstrzykowa analiza przepływowa
- Fizykochemia kryminalistyczna
- Chemiczne badania kryminalistyczne i toksykologiczne
- Prawne aspekty pracy biegłego sądowego
- Środki odurzające i substancje psychotropowe w analizie toksykologicznej
- Oznaczanie trucizn nieorganicznych w materiale biologicznym
- Badanie materiałów kryjących
- Badania włókien
- Badania mikrookruchów szklanych
- Badania śladów powystrzałowych
- Zastosowanie elektroforezy kapilarnej do analizy leków w materiale biologicznym
- Profilowanie narkotyków techniką chromatografii cienkowarstwowej.

Po studiach:
Studia na kierunku Chemia kryminalistyczna dają absolwentowi szansę podjęcia pracy w szkolnictwie wojskowym i cywilnym, instytutach badawczo-rozwojowych i jednostkach wojskowych. Może on również znaleźć zatrudnienie jako eksploatator sprzętu obrony przeciwchemicznej, specjalista w składach sprzętu ochrony przed skażeniami, w laboratoriach i warsztatach specjalistycznych, w laboratoriach analitycznych oraz w policji.
{eduquery id=598|citydetection=Y|provincedetection=Y|template=3}
  {eduquery id=598|provincedetection=Y|card=Y|priority=2|size=1} {eduquery id=598|provincedetection=Y|card=Y|priority=1|size=1} {eduquery_other1}
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->