Studia te są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy na różnego typu doradców oraz coachów, którego wyrazem jest rozwijający się coaching biznesowy i life coaching. Kierunek nawiązuje do trendu obecnego już w krajach anglo- i niemieckojęzycznych, gdzie absolwenci kierunków filozoficznych prowadzą działalność znaną jako philosophical counseling.Doradztwo filozoficzne jest specjalistyczną usługą polegającą na zidentyfikowaniu problemów i wskazaniu możliwie wielu możliwych równorzędnych rozwiązań, przy wykorzystaniu szerokiej wiedzy filozoficznej.

W trakcie studiów

Studia mają na celu wykształcenie osób posiadających odpowiednią wiedzę filozoficzną i psychologiczną oraz umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie komunikacji interpersonalnej, racjonalnego podejmowania decyzji, wieloaspektowego podejścia do problemów, harmonizowania życia zawodowego i osobistego, wspierania rozwoju potencjału twórczego. Służą krzewieniu kultury filozoficznej jako podstawy do pogłębienia samowiedzy, krytycznego i twórczego myślenia, postrzegania człowieka w kontekście najgłębszych egzystencjalnych, społecznych i kulturowych podstaw jego jestestwa.

Proponowane studia obejmują m.in. takie bloki modułów, jak:
1.blok psychologiczny: psychologia ogólna, psychologia społeczna, psychologia emocji i motywacji, trening interpersonalny ,
2.blok filozofii praktycznej: filozoficzne wzorce sztuki życia, etyka ogólna, etyka biznesu i etyki zawodowe, aksjologia i prakseologia,
3.blok filozofii teoretycznej: podstawy filozofii, modele racjonalności,
4.blok logiczny: podstawy logiki, warsztaty mediacyjne, sztuka argumentacji i techniki manipulacyjne,
5.blok doradztwa i coachingu: teorie kształtowania postaw, dialogiczne modele relacji interpersonalnych, teorie coachingu, zarządzanie zasobami ludzkimi, warsztaty coachingowe, estetyka przekazu ,
6.blok społeczno-antropologiczny: antropologia filozoficzna i kulturowa, filozofia polityki.

Po studiach:

Absolwent Doradztwa filozoficznego i coachingu możesz pracować jako:
- coach rozwoju osobistego,
- coach kariery,
- coach biznesu,
- pracownik działu HR,
- doradca egzystencjalny (pomagający ludziom w takich sytuacjach, jak dylematy życiowe, śmierć bliskich, poszukiwanie sensu i własnej drogi życia),
- opiniodawca etyczny dla firm (certyfikacja etyczna).
 
Możesz również wykonywać wiele nowopowstałych zawodów, takich jak:
- spokesman,
- broker informacji,
- mediator,
- specjalista do spraw kultury firmy.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->