Studia Górnictwo i geologia to połączenie wiedzy z zakresu nauk o ziemi, nauk matematycznych i technicznych. Program studiów na tym kierunku obejmuje takie zagadnienia jak: inżynieria gazownicza, eksploatacja złóż węglowodorów, wentylacja i pożarnictwo, technika strzelnicza, maszyny i urządzenia górnicze, urządzenia i napędy elektryczne, statystyka, fizyka współczesna, informatyka w technice, zarządzanie środowiskiem, geologia złóż, organizacja i projektowanie prac geologicznych, inżynieria złożowa, technologie górnicze, geotechnika, technologie wiertnicze, zarządzanie i marketing.

W trakcie studiów:

Przykładowe przedmioty realizowane na kierunku Górnictwo i geologia: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, geometria i grafika inżynierska, mechanika i wytrzymałość materiałów, ochrona środowiska, geologia, górnictwo, wiertnictwo, mechanika górotworu, bezpieczeństwo pracy i ergonomia, geodezja górnicza i metrologia, geofizyka górnicza, hydrogeologia i kształtowanie środowiska wodnego.

Po studiach:

Absolwenci Górnictwa i geologii w zależności od specjalizacji mogą podjąć pracę w:
- zakładach górniczych (podziemnych, odkrywkowych, otworowych),
- biurach projektów,
- przedsiębiorstwach geologicznych, geoinżynieryjnych, budownictwa geotechnicznego,
- firmach zajmujących się przeróbką kopalin, zabezpieczaniem składowisk i utylizacją odpadów,
- zespołach projektowych producentów maszyn i urządzeń dla górnictwa,
- organach nadzoru górniczego,
- firmach gdzie bezpośrednio lub pośrednio wykorzystywane są techniki przeróbcze i kamieniarskie.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->