Medycyna weterynaryjna to nauka traktująca o chorobach zwierząt, ich leczeniu oraz profilaktyce, higienie produktów pochodzenia zwierzęcego oraz zajmująca się ochroną ludzi przed chorobami pochodzenia odzwierzęcego. Studia na kierunku weterynaria w polskich uczelniach trwają 5,5 roku jako jednostopniowe studia magisterskie zakończone uzyskaniem tytułu lekarza weterynarii, równorzędnego z tytułem magistra. Studenci Weterynarii uczą się o chorobach zwierząt, ich leczeniu oraz profilaktyce i higienie produktów pochodzenia zwierzęcego. Zajmują się również ochroną ludzi przed chorobami pochodzenia odzwierzęcego.
Tworzenie map rozpoczęło się wraz z prehistorią ludzkości. Ślady najdawniejszych nawet kultur obfitują w różne wskazówki terenowe, często przekazywane w formie graficznej. Pomiary i rozgraniczanie terenu było, z pewnością, domeną świata starożytnej Grecji, Egiptu, czy Babilonu. Bez tych umiejętności niemożliwe byłoby wznoszenie zaawansowanych architektonicznie budowli i realizowanie zamierzeń urbanistycznych. Przez wieki mapy stały się podstawą nawigacji na morzach, lądach i oceanach. Co ciekawe, podstawy kartografii oparte są na starożytnych zasadach.
Kim jest architekt krajobrazu? Można powiedzieć, że jest to osoba, która współpracuje z urbanistami, architektami, konstruktorami oraz inżynierami projektującymi i wykonującymi obiekty infrastrukturalne, w celu przekształcania różnego rodzaju przestrzeni. Architekt krajobrazu dba o osiągnięcie harmonii przyrody i zastanego otoczenia z wyglądem budowli i obiektów wznoszonych przez człowieka. Dzięki pracy architektów przestrzeni, osiągamy możliwość życia w coraz piękniejszym otoczeniu, przestrzeń miejska staje się coraz bardziej przyjazna dla mieszkańców.
Leśnictwo jest dziedziną zajmującą zagospodarowaniem, pielęgnowaniem, ochroną, użytkowaniem oraz odnawianiem lasów. Jest to kierunek studiów przeznaczony dla osób, które kochają przyrodę, interesują się biologią i geografią. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, a także projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym zgodnie z zasadami ochrony środowiska i prawami przyrody. Czy wystarczy jedynie zainteresowanie przyrodą aby dostać się na leśnictwo? Jakie przedmioty należy zdawać na maturze?
Praca technologa żywności jest niezwykle ciekawym i kreatywnym zajęciem. Absolwenci Technologii żywności i żywienia człowieka bardzo często odpowiedzialni są za ustalanie receptur wysoko przetwarzanych produktów żywnościowych, takich jak jogurty, ciastka, chipsy, czy napoje. Ich zadaniem jest nie tylko opracowywanie optymalnego składu, ale także projektowanie linii przetwórczych, które zapewnią odpowiednią jakość produktów, przy zachowaniu ustalonej ceny gotowego wyrobu. To tylko jedna z możliwości pracy, jaką stwarza ukończenie technologii żywności.
Analiza rozwoju przemysłu oraz gospodarki dość jednoznacznie wskazuje na bardzo ważne miejsce Biotechnologii w procesach kształtujących nowoczesne oblicze technologii XXI w. Wybierając Biotechnologię, jako przedmiot swoich studiów można być raczej spokojnym o swoją pozycję na rynku pracy i dobre zarobki. Praca biotechnologa jest niezwykle ciekawa - uczestniczy on bowiem w projektowaniu oraz nadzorowaniu i realizacji procesów przemysłowych, z wykorzystaniem organizmów żywych lub ich elementów. Czy świetlana przyszłość i ciekawe zajęcie okupione są kosztami? 
Zootechnika to nauka o racjonalnym chowie i hodowli zwierząt oraz ich użytkowaniu. W zakres Zootechniki wchodzą takie dyscypliny jak: genetyka, doskonalenie zwierząt, rozród, żywienie, paszoznawstwo, zoohigiena oraz mechanizacja produkcji zwierzęcej i ekonomika produkcji zwierzęcej. Studenci otrzymują zasób wiedzy na temat teorii i prak­tyki racjonalnego chowu, hodowli i utrzymania zwierząt. Aby dostać się na ten popularny kierunek studiów należy bardzo dobrze zdać egzaminy maturalne z takich przedmiotów jak: biologia, chemia, a także matematyka. Najlepiej wybrać te przedmioty na poziomie rozszerzonym.
Ochrona środowiska to bardzo ambitny i wymagający kierunek studiów. Choć na pozór nie wydaje się trudny i skomplikowany, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że człowiek, który podejmuje się zawodowo pracy związanej z ochroną środowiska musi świetnie znać chemię, fizykę, biologię oraz prawo. Wymienione tu dziedziny stanowią ogromną panoramę niezwykle przydatnej wiedzy, a trzeba wiedzieć, że stanowią one tylko pewną część programu studiów opisywanego tu kierunku. Wiedza dotycząca ochrony środowiska ma charakter interdyscyplinarny. Jak można objaśnić znaczenie tego terminu?
Wiedza z biologii znajduje się w programie szkoły średniej, właściwie każdy maturzysta zna jej podstawy. Te studia to świetny pomysł dla osób, które interesują się przyrodą, środowiskiem naturalnym, organizmami żywymi i ich funkcjonowaniem na różnych poziomach. Studia biologiczne od dłuższego już czasu nie są ukierunkowane jedynie na kształcenie szkolnych nauczycieli. Wraz z rozwojem techniki, uprzemysłowieniem i wzrostem świadomości ekologicznej biologia stała się istotną dziedziną wiedzy, dlatego osoby, które kończą ten kierunek mogą liczyć na ciekawe oferty.
Współczesny rolnik zanurzony jest w świat globalnych relacji finansowych, ekonomicznych i politycznych. Aby rozumieć procesy, które tworzą trendy w rolnictwie trzeba zyskać bardzo rozbudowaną wiedzę i umiejętności analitycznie. Optymalizacja i maksymalizacja zysków z produkcji rolnej dawno już przestała ograniczać się do podstawowych czynności. Dziś wiele urządzeń i systemów sterowania zostało skomputeryzowanych, a obsługa sprzętów laboratoryjnych i umiejętność przeprowadzania pomiarów i badań jakości produktów jest niezbędna nawet dla rolników zarządzających gospodarstwami.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->