Pedagogika specjalna koncentruje się na osobach wykazujących specjalne potrzeby edukacyjne. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim to, że większość ludzi ma bardzo mocno wypaczony obraz tej dyscypliny. Panuje przekonanie, że pedagog specjalny pracuje tylko z "upośledzonymi" dziećmi. Jak wygląda rzeczywistość? Trzeba zastanowić się, co oznacza sformułowanie "specjalne potrzeby edukacyjne". Aby dowiedzieć się nieco więcej o Pedagogice specjalnej i dzięki temu, zrozumieć na czym rzeczywiście polega praca pedagoga tej specjalności, przeczytaj ten artykuł.


Właściwe rozumienie podstaw...

Specjalne potrzeby edukacyjne to zapotrzebowanie na edukację, która w jakikolwiek sposób wymyka się standardowemu nauczaniu, skierowanemu do osób znajdujących się w zakresie normy społecznej. Oznacza to, że pod opieką oligofrenopedagoga może znaleźć się osoba o obniżonych zdolnościach intelektualnych, ale także pedagog specjalny będzie zajmował się dziećmi wybitnie uzdolnionymi w jakiejś dziedzinie. Trzeba też raz na zawsze pożegnać się z mitem, w myśl którego pedagogika zajmuje się jedynie dziećmi. Nauki o edukacji badają i projektują także kształcenie osób dorosłych w ramach dyscyplin andragogicznych.

Źródła wiedzy w Pedagogice specjalnej

Aby zajmować się edukacją i kształceniem osób, które mają niestandardowe potrzeby edukacyjne, tak jak niesłyszący, niewidomi, lub ludzie pozbawieni możliwości mówienia, trzeba posiadać ogromną wiedzę medyczną. Bardzo ważna jest też psychologia rozwojowa, socjologia oraz liczne dziedziny humanistyczne, w tym filozofia wychowania oraz studia międzykulturowe. Dobre studia pedagogiczne wypełnione są wiedzą specjalistyczną, dlatego nie należą, wbrew pozorom, do łatwych.

Nowe perspektywy absolwenta Pedagogiki specjalnej

Zainteresowanie potrzebami edukacyjnymi osób niepełnosprawnych zaowocowało zwiększeniem wysiłków pokładanych w kształcenie i rozwój szkolnictwa specjalnego. Pojawiło się, dzięki temu wiele nowych miejsc pracy. Trzeba jednak wiedzieć, że praca pedagoga jest niezwykle trudna. Samokształcenie jest zadaniem na całe życie zawodowe, zaś kontakt z ludźmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych wymaga empatii, pogody ducha i bardzo dużego zaangażowania emocjonalnego.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->