Studia są skierowane do osób widzących swoją przyszłość w otoczeniu zwierząt towarzyszących, pracujących oraz gospodarskich. Ten kierunek kształcenia stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na specjalistów z zakresu psychologii zwierząt. Zwierzęta coraz częściej towarzyszą nam w na co dzień, są dla nas przyjaciółmi, pomocnikami, często uczestniczą w terapiach zdrowotnych ludzi. Jednakże nie tylko zwierzęta mają wpływ na życie ludzi, relacja ta istnieje także i w drugą stronę, przez co można zaobserwować u zwierząt całą gamę emocji.

W trakcie studiów:
System studiów na Stosowanej psychologii zwierząt można określić jako mieszany, gdyż ze względu na specyfikę kierunku priorytetowe jest odbycie znacznej liczby zajęć praktycznych, ściśle związanych z profilem studiów i zainteresowaniami słuchaczy. Student może zatem spodziewać się wykorzystania wszystkich dostępnych obecnie form kształcenia: od tradycyjnego wykładu akademickiego, poprzez seminaria, ćwiczenia, warsztaty i staże zawodowe, aż do metod kształcenia na odległość (e-learning), z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi informatycznych (platforma Moodle). Przedmioty które znalazły się w programie można podzielić na trzy grupy:
przedmioty podstawowe, które stanowią trzon pozwalający w dalszym toku studiów realizować treści o bardziej specjalistycznym i praktycznym charakterze, znajdują tu się: psychologia, genetyka, propedeutyka medycyny weterynaryjnej, zoologia, neurobiologia,
przedmioty kierunkowe, które stanowią o specyfice kierunku i umożliwiają zasadnicze przygotowanie poznawcze słuchacza do wykonywania przyszłego zawodu np "behavioral science“, etologia, psychologia porównawcza, fizjologia zwierząt, chów i hodowla, ochrona prawna zwierząt,
przedmioty specjalnościowe, które są ściśle połączone z zastosowaniami zdobytej wiedzy oraz nabywanych umiejętności np: terapia wspomagająca z wykorzystaniem zwierząt, dobrostan zwierząt gospodarskich, szkolenie psów i koni, szkolenie sportowe.
 
Po studiach:
Absolwent kierunku Stosowana psychologia zwierząt może podjąć pracę jako trener i szkoleniowiec zwierząt, terapeuta wykorzystujący zwierzęta w terapii wspomagającej, hodowca zwierząt, konsultant w zakresie rozpoznawania anomalii behawioralnych.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->