Studia Śródziemnomorskie pozwalają na zapoznanie się z szeroko pojętą kulturą Śródziemnomorza od starożytności aż po czasy współczesne. Program nauczania na tym kierunku umożliwia poznanie i zrozumienie kultury wybranego regionu z naciskiem na aktualną problematykę i dominujące formy współczesnej kultury. Są to studia kulturoznawcze, a więc zapewniające teoretyczne podstawy konieczne do pełnego zrozumienia historii kultury i sztuki, filozofii i literatury świata śródziemnomorskiego w jego historycznym rozwoju i w wymiarze interdyscyplinarnym.

W trakcie studiów:

Studenci kierunku Studia Śródziemnomorskie uczą się rozumienia specyfiki interdyscyplinarnego podejścia do analizowanych zjawisk i poznają metodologie badań związanych ze studiami nad kulturą. Oprócz tego potrafią interpretować teksty kultury z uwzględnieniem nowatorskiego ujęcia problematyki Śródziemnomorza jako dziedzictwa, którego siła oddziaływania wykracza poza geograficzne granice regionu.

Po studiach:
Absolwenci kierunku Studia Śródziemnomorskie mogą znaleźć zatrudnienie w bibliotekach, archiwach, turystyce, instytucjach kultury, instytucjach artystycznych, polityce, edukacji, biurach tłumaczeniowych, w wydawnictwach oraz wszędzie tam, gdzie przydatna jest bardzo dobra znajomość języków i kultury państw śródziemnomorskich.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->