Wiedza o teatrze to kierunek dla pasjonatów teatru (dramatu) oraz często - alternatywny wybór dla osób które nie dostały się na wydział aktorski. Łączy wykształcenie humanistyczne ze znajomością zagadnień sztuk przedstawiających i świata widowisk - szczególnie teatru. Na praktyczny wymiar programu studiów składa się wiedza o zarządzaniu kulturą i jej finansowaniu, o zróżnicowaniu obiegów kulturowych, o perswazji językowej i wizualnej. Program obejmuje także praktyki zawodowe realizowane w instytucjach teatralnych, filmowych, medialnych. Chcesz wiedzieć więcej?

W trakcie studiów:

Program studiów na kierunku Wiedza o teatrze obejmuje w pierwszym rzędzie zagadnienia zogniskowane wokół problematyki teatrologicznej, filmoznawczej, medioznawczej oraz związanej z antropologią widowisk. Składa się nań kanon wiedzy z historii teatru, filmu i mediów (fotografii, mediów cyfrowych, Internetu), wzbogacony w wymiarze teoretycznym o zagadnienia współczesnej filozofii (m.in. koncepcje panoptyzmu, społeczeństwa spektaklu, symulakrów), refleksję socjologii interakcyjnej (człowiek jako aktor w spektaklu społecznym) i kulturoznawstwa (zagadnienia kultury popularnej).

Po studiach:

Absolwenci kierunku Wiedza o teatrze mogą znaleźć zatrudnienie w:
- teatrach i instytucjach kultury, 
- prasie teatralnej i kulturalnej, 
- instytucjach kultury i agendach administracji do spraw kultury.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->