Zarządzanie środowiskiem oznacza zarządzanie użytkowaniem, ochroną i kształtowaniem środowiska, czyli zarządzanie ochroną środowiska w szerokim tego słowa znaczeniu - w sposób bezpośredni i pośredni, w procesach produkcyjnych oraz w czasie pozaprodukcyjnej aktywności społeczeństwa i pojedynczych osób. Zarządzanie środowiskiem zintegrowane z ogólnym systemem zarządzania np. w przedsiębiorstwie lub gminie, nazywa się zarządzaniem środowiskowym lub proekologicznym. Jeśli chcesz wiedzieć, czy są to studia dla Ciebie, zapraszamy do dalszej lektury!

W trakcie studiów:

Program studiów zapewnia:
- uzyskanie kompleksowej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prawnych, organizacyjnych i społecznych uwarunkowań ochrony przyrody, zgodnych z Polityką Ekologiczną Państwa oraz wytycznymi KE,
- poznanie finansowych i ekonomicznych instrumentów zarządzania i ochrony przyrody, zdobycie umiejętności podejmowania decyzji w zakresie finansowych i prawnych aspektów zarządzania środowiskiem, w tym: zarządzanie projektami, techniki modelowania i symulacji procesów biznesowych oraz zaawansowane techniki komputerowe stosowane w zarządzaniu środowiskiem,
- poznanie biologicznych podstaw ochrony i zarządzania przyrodą, w tym: poznanie metod wyznaczania obszarów chronionych, planów ochrony obszarów chronionych, programów rolnośrodowiskowych itp.,
- zdobycie wiedzy w zakresie stosowania nowoczesnych technik analitycznych w procesach oczyszczania i remediacji gleb, wód i powietrza atmosferycznego,
- poznanie nowych technologii (green chemistry) wykorzystywanej m.in. w biotechnologii środowiskowej, inżynierii materiałów i energetyce,
- uzyskanie wiedzy z zakresu racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz metod oceny lokalnych i globalnych zagrożeń środowiska, zastosowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz oceny ryzyka środowiskowego.

Po studiach:

Absolwenci mogą podjąć pracę:
- specjalisty i konsultanta ochrony środowiska w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, oraz w instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskowym
- inwestora i organizatora w dziedzinie ochrony środowiska we współpracy z lokalnymi i centralnymi władzami,
- technologa produkcji bardziej przyjaznej środowisku,
- konserwatora ochrony przyrody i jej zasobów,
- diagnostyka przygotowującego ocenę stanu środowiska i jego zagrożeń,
- pracownika naukowego w instytutach naukowo-badawczych.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->